Preisentwicklung

Neupreis: Motorola V80

Preisentwicklung vom 25.08.2020 bis 01.10.2020

Gebrauchtpreise: Motorola V80,Motorola V525

Preisentwicklung vom 27.02.2015 bis 11.10.2020

Sämtliche Preisangaben ohne Gewähr!

Statistik zum Motorola V80

  • 3333 Rang
  • 0 Trend
  • 62 Punktzahl
  • 0 Trend

Statistik zum Motorola V525

  • 1244 Rang
  • 0 Trend
  • 1012 Punktzahl
  • 0 Trend

Die Motorola V80, Motorola V525 Ranking-Entwicklung

Die Motorola V80, Motorola V525 Punkte-Entwicklung

Wie das Ranking bei uns entsteht