Preisentwicklung

Neupreis: Motorola v100

Preisentwicklung vom 15.03.2016 bis 01.10.2020

Gebrauchtpreise: Motorola V100,Motorola V60

Preisentwicklung vom 08.03.2015 bis 09.09.2020

Sämtliche Preisangaben ohne Gewähr!

Statistik zum Motorola V100

  • 2945 Rang
  • 0 Trend
  • 222 Punktzahl
  • 0 Trend

Statistik zum Motorola V60

  • 2047 Rang
  • 0 Trend
  • 669 Punktzahl
  • 0 Trend

Die Motorola V100, Motorola V60 Ranking-Entwicklung

Die Motorola V100, Motorola V60 Punkte-Entwicklung

Wie das Ranking bei uns entsteht